back to index
PLATE CCXIV.
Small | Medium | Large
 
1. Minucia viscotti, f.
Vol. XII. p. 423. Palestine.

2. Anua hituensis, m.
p. 429. Queensland.

3. A. cenrcci, m.
p. 433. N. Guinea.

4. A. arfaci, m.
p. 434. N. Guinea.

5. A. intacta, m.
p. 437. N. Australia.

6. A. umbrilinca, m.
p.439. Damaraland.

7. A. alticola, m.
p. 440. Punjab.

8. A. mejanesi, m.
p. 440. Bombay.

9. A. disjungens, m.
p. 435. Queensland.

10. A. pelor, m.
p. 431. Madagascar.

11. A. tongaensis, f.
p. 434. Friendly Is.

12. A. sublutea, f.
p. 437. N. Guinea·